menu0menu1menu2menu3menu4menu5

เรียนภาษาอังกฤษ ในวัยเด็ก

การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ ตั้งแต่เกิด เป็นเรื่องธรรมชาติ

การเรียนภาษา ก็เช่นกัน เพราะ มนุษย์ จำเป็นต้อง มีการสื่อสาร ระหว่างกัน ไม่เว้น แม้กระทั่ง เด็กทารก การร้องไห้ การส่งเสียง ที่ไม่รู้เรื่อง การขยับ แขนขา  ล้วนแต่ เป็น การพยายามสื่อสาร ด้วยภาษากาย

ในช่วง 2-6 ปี แรก เรียนภาษาอังกฤษอนุบาล สมองส่วนการเรียนรู้ เรื่อง ภาษา การสื่อสาร จะ เจริญเติบโตเร็วมาก ไม่ว่า เด็กจะได้ ยินภาษาใด ก็ตาม ในช่วงอายุ ดังกล่าว สมอง จะเกิดการเรียนรู้ และ จดจำ ทำให้ มีความสามารถ ด้าน ภาษานั้น

ดังจะเห็นได้ จาก ตัวอย่าง ที่ เด็ก ที่โต ในประเทศที่สื่อสาร ด้วย ภาษาอังกฤษ จะ เติบโต มา ฟัง และ พูด ได้ โดย ไม่ต้อง สอน อย่าง อัตโนมัติ ส่วน ความสามารถ ด้านการ เขียน และ อ่าน เป็น ความสามารถ ที่ต้อง มีการเรียนรู้ อย่างเป็น ระบบ ตามกฏเกณฑ์ของ ภาษา นั้น

การเรียนภาษาอังกฤษ ในวัยเด็ก จึงสำคัญมาก ถ้า ผู้ปกครอง ต้องการ ให้ น้องน้อง พูด และ ฟัง ได้ เหมือน เจ้าของ ภาษา จำเป็น อย่างยิ่ง ที่จะต้อง สร้างให้ ภาษาอังกฤษ แทรก อยู่ ในชีวิตประจำวัน ของน้อง อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงอายุ ดังกล่าว

และ ใน วัยประถม 7-12 ให้ เริ่มเรียน รู้ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง การอ่าน และ เขียน เพียงเท่านี้ น้องจะได้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ติดตั้ง ไป อย่าง ครบทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

แม้กระทั่ง น้องที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ ในประเทศไทย พื้นฐานครอบครัว เป็นคนไทย คือ ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษ เป้นพื้นฐาน การเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จะทำให้ น้องคุ้นชิน และ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ได้ มากขึ้น ทำให้ ชั่วโมงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น อย่างไม่ต้อง สงสัย แน่นอน

ประกาศยนียบัตร เตรียมอนุบาลอินเตอร์

HotLine