เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ที่มีระบบแบบแผนที่ดีสุด เลือกทักษะการเรียนรู้ได้

การสามารถสื่อสาร กับ คนส่วนมากในโลกนี่ได้ คือ ความสามารถพิเศษของเรา อย่างหนึ่ง ในยุค ที่การเดินทางไม่เอื้ออำนวย เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ กันดีกว่า เพียงแค่ วันละ 1-2 ชม ระยะเวลา 3 เดือน ก็จะเห็นพัฒนาการที่ดี ขึ้น

ในช่วงเวลา ที่มีการระบาดของ COVID-19 เราจะปล่อยเวลาว่างให้สูญเปล่า ไปทำไม เรียนภาษาอังฤษ ออนไลน์ แบบมีระบบ จะเป็นการสร้างการเรียนรู้ของสมองในส่วนของภาษา เพื่อให้สมองส่วนนี้ เกิดการพัฒนา เป็นการเรียนผ่าน กิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นเกม เพลง เป็นการเรียนที่เครียด น้องน้องจะพัฒนา ทักษะ ในการฟัง และ พูด สนทนา ได้อย่าง อัตโนมัติ เหมือนเจ้าของภาษา

ในวัยเด็ก จนถึง วัยรุ่นตอนต้น สมองส่วนภาษากำลังมีการ พัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อย การให้ ฟัง หรือ สนทนาภาษาอังกฤษ จะทำให้เกิดความสามารถ ทางภาษาได้ โดยไม่ยาก และไม่จำเป็นต้องตั้งใจมากเหมือนการนั่งเรียนวิชาการ สมองก็เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อ หากเราเข้าใจ ว่า ส่วนไหน ทำงานอย่างไร เราก็สามารถพัฒนาส่วนนั้น ขึ้นมาได้ เช่น ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ เราก็ออกกำลังกาย ส่วนต้นแขน ด้วยวิธียก นำ้หนัก เช่นเดียวกัน เราต้องการ พูดภาษาอังกฤษ ได้คล่อง เราต้องฝึกฟังบ่อย บ่อย ฟังในสิ่งที่จะเสริมสร้างสมอง ให้เกิดความสามารถที่จะเข้าใจได้ ว่า เสียงนี้ คำนี้ มีความหมายว่าอย่างไร ไม่ใช่แปลว่า อะไร

สิ่งที่จะพิสูจน์ ว่า เราเข้าใจ ในภาษาอังกฤษหรือยัง ไม่ใช่ว่าเราสามารถแปลสิ่งพูดได้  หากแต่เราสามารถเข้าใจและตอบโต้ หรือ นำไปทำตามได้ จะเห็นได้ว่า เด็กส่วนใหญ่ที่เติบโต มากับการเรียนภาษาอังกฤษ แบบ mother tongue  จะเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องแปล นี่คือ การเรียนรู้ภาษา ที่รู้จริงจริง คือ การเรียนรู้ภาษาเพื่อที่จะสื่อสาร

Helen Doron Thailand เรามี รูปแบบการสอน หลากหลาย ที่เหมาะกับ บุครหลาน ท่าน ในรูปแบบ เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ในยุคที่การเดินทางไม่สะดวก สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานะการณ์

เราตระหนักดีถึง สถานการณ์ COVID-19 เราพร้อมทำมาตรการป้องกัน เมื่อสาถนะการณ์ดีขึ้นและพร้อมเปิดศูนย์ อีกครั้งตามประกาศของราชการ  การเรียนรู้ไม่ควรหยุดนิ่ง ออนไลน์ คือ ทางเลือกที่เลือกได้ โดยปรับความเหมาะสม ติดต่อเรา เพื่อแนะนำคอร์ส ออนไลน์ ที่เหมาะสำหรับ บุตรหลาน

 

 

Call Now ButtonHotLine