menu0menu1menu2menu3menu4menu5

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล เป็นการปูพื้นฐาน การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ สู่การเรียน ในระดับต่อไป

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล ในระดับ วัย 2-6 ปี เป็นการเรียน เพื่อการสื่อสาร  เพื่อให้ รู้ การสื่อสาร ด้วย ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง และ เป็นธรรมชาติ

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล เพราะช่วงอายุ 2-6 ปี เป็นช่วงวัย ที่สมองส่วนรับรู้ เรื่องภาษา เจริญเติบโต และพัฒนาสูงสุด ดังนั้นจึงเป็นช่วงสำคัญ ของการเรียนรู้ เรื่อง ภาษา ทำให้ เด็กซึมวับ และ รับรู้ ได้เร็ว และ จดจำไปตลอด เรียนรู้ภาษา ในรูปแบบของการ สื่อสาร ให้เป้นภาษาแม่

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล โดยใช้ สื่อการสอน ในรูปแบบ ของ เพลง ดนตรี เกม นิทาน ของเล่น เป็นการกระตุ้น การเรียนรู้ เพื่อให้ เกิด ความชอบในการเรียน ก่อให้เกิด ความเข้าใจ และ เรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็ว โดย เด็ก ในวัยนี้ จะ เรียนรู้ได้ ว่า ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาในการสื่อสาร ไม่ใช่การแสดงออก  เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งวัยเยาว์ ทำให้ สื่อสาร แบบอัตโนมัติ เหมือน ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาแม่ ส่งเสริม ให้ เป็น เด็กสองภาษา คือ สามารถตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อ มีการสื่อสาร ในภาษาอังกฤษ หรือ สือสาร เป็น ภาษาไทย เมื่อ มี การสื่อสาร เป็น ภาษาไทย ได้ อย่างคล่องแคล่ว

ลูกไม่ยอมพูด ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไร ดี  ปัญหา ที่พบบ่อย สำหรับ ผู้ปกครอง หลายคน ประสบ

สาเหตุ อาจจะเป็นเพราะ บุตรหลาน ของท่าน ไม่คุ้นชิน กับ ภาษาอังกฤษ ไม่มั่นใจ ว่าจะพูดได้ ถูกต้อง หรือ ไม่กล้าแสดงออก  ทุกสาเหตุ เหล่านี้ สามารถ แก้ไข ได้โดย ปลูกฝัง การเรียนรู้ การได้ฟัง ได้ยิน ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง บ่อยบ่อย จาก เจ้าของภาษา โดยตรง จาก เพลง เทป หรือ นิทาน จนคุ้นชิน ทำให้ เขาสามารถ สื่อสาร ได้ ในที่สุด เพราะความมั่นใจ ของเขาเอง โดยไม่จำเป็น ต้องบังคับ หรือ ฝืนใจ เพราะ  ภาษาอังกฤษ คือ การ สื่อสาร ไม่ใช่ การแสดงออก

ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ จำเป็นหรือไม่ต้องที่ต้อง เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

ควรจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม โดยเฉพาะ น้องน้อง ที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ แล้ว อยู่ใน ครอบครัวที่พูดภาษาไทย อาจจะเป็น ปัญหาเรื่อง การปรับตัว หรือ การสือสาร ในเบื้องต้น โดยต้องใช้ระยะเวลา ในการ ปรับตัว หรือ เรียนภาษาเพิ่มเติม เพื่อให้ ระยะเวลาใน การปรับตัว สั้นลง

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล จะได้ เรียนรู้ จาก คุณครู ที่มีความเข้าใจ ในภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง เพราะ คุณครูทุกท่าน จะมาสอนได้ ที่นี่ ต้องผ่าน การฝึกอบรม และ ได้รับ การรับรอง จาก สถาบัน HELEN DORON  ว่ามีคุณสมบัติพร้อม ที่จะสอนได้ จากนั้น จึงจะ สามารถ สอนได้ และ สามารถสอน ที่ Helen Doron English ที่ไหน ก็ได้ ใน โลก ที่มี มากกว่า 900 สาขา ใน 36 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก ในมาตรฐานและหลักสูตร เดียวกัน เป็นครั้งแรก ในประเทศไทย ที่มีการเรียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่มากว่าการเรียน แบบทั่วไป แต่เป็น การเรียน ในหลักสูตรเฉพาะ ที่มีการ พิสูจน์ มากแล้ว ว่าได้ ผล ทำให้ เด็กเด็ก ที่นี่ สามารถ เตรียมอนุบาลอินเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มี ปัญหา เรื่อง การสื่อสาร หรือ การเข้าสังคม
เชิญชมวิดีโอ เพิ่มเติม การเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ อนุบาล แบบ Helen Doron

เตรียมสอบ EP