เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เริ่มต้น ได้ตั้งแต่ อายุ เท่าไหร่

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในรูปแบบของเรา ได้รับการ ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย มาจน ได้รับการยอมรับ และ สามารถประเมินผล ได้จริง โดยหลักสูตร สามารถ เข้าเรียนได้ ตั้งแต่ หนูน้อย อายุ 3 เดือน

หลายท่าน อาจจะ สงสัย ว่า หนูน้อย อายุ เพียง 3 เดือน จะ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ได้อย่างไร จริงแล้ว หนูน้อย จะมีการเรียนรู้ สิ่งต่างรอบตัว ตลอดเวลา ที่ ประสาทสัมผัส เขา สามารถ รับรู้ได้ เช่น ตาเริ่ม มองเห็น หูเริ่มได้ยินเสียง จมูก เริ่มได้กลิ่น ประสาทสัมผัส ที่รับรู้ได้  เพียงแต่ การเรียนรู้เหล่านั้น เป็นไปตามธรรมชาติ ตามสิ่ง ต่างๆรอบตัว ที่เข้ามา

เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับที่นี่ เรา ให้ หนูน้อย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผ่านการ ฟัง ภาษาอังกฤษ ที่มีการ ออกเสียงอย่างถูกต้อง ตามหลัก เจ้าของภาษา ให้สามารถ สื่อสาร ได้ ด้วยภาษาอังกฤษ และ ภาษากาย เพื่อให้ หนูน้อย เข้าใจ ทั้ง ความหมายของการสื่อสาร ในทาง คำพูดภาษาอังกฤษ และ ท่าทาง ที่แสดงออก เพราะ พัฒนาการทางการพูด ของ เด็ก จะเริ่ม ตอน  10 เดือน เป็นต้นไป ช่วงก่อนหน้า นี้ คือ โอกาส ที่ดี ที่จะ ให้ เขาคุ้นเคย กับ เสียงภาษาอังกฤษ จากเจ้าของภาษา ผ่านเสียงเพลง หรือ นิทาน ที่สามารถสร้างความสนุก สนาน ได้เป็นอย่างดี หลังจาก จบหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ผู้ปกครอง จะสามารถ ประเมินผลได้อย่าง ชัดเจน ว่า หนูน้อย สามารถ เข้าใจ การสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี เมื่อ มีการสื่อสาร ด้วย ภาษาอังกฤษ ประกอบกับ ท่าทาง หรือ ภาษากาย เป็นการ เตรียมอนุบาลอินเตอร์ ได้เลย

การฟัง คือ ทักษะ แรกแรก ที่หนูน้อย ในวัยนี้ สามารถ รับรู้ได้ และ การฟังบ่อย อย่างคุ้นชิน ทำให้ สมองสามารถ เลียนแบบ ออกมาเป็น คำพูด ได้ เมื่อถึงวัย ที่พัฒนาการ พร้อม การเรียนรู้นี้ ไม่ใช่การ เร่งพัฒนาการ ของเด็ก แต่เป็นการ สร้างพัฒนาการ ของเด็ก อย่างเป็น ระบบ ในขั้นตอน ของธรรมชาติพัฒนาการ การเรียน ใช้ระยะเวลา เพียง 1 ชม ใน หนึ่ง อาทิตย์ และ ท่านจะได้ เทปเพลง และ ดนตรี ไปเปิดฟัง ที่บ้าน เพลง คือ สื่อความรู้ ที่ สามารถเข้าถึง การเรียนรู้ ของ เด็กได้ ในทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา แม้กระทั่ง การนอนหลับ ก็สามารถ เปิดเพลงภาษาอังกฤษ นี้ กล่อมก่อนนอนได้

ท่านรู้หรือไม่ ว่า หนูน้อย สามารถ สื่อสาร กับท่าน ได้ตั้งแต่ อยู่ ในครรภ์มารดาแล้ว เพียงแค่ เราไม่สามารถ เข้าใจ ได้เท่านั้น เด็กจะสามารถสื่อสาร ในรูปแบบ ที่เขา สามารถทำได้ ส่วนมาก จะ เป็น ภาษากาย   เช่น ร้องไห้ ดังนั้น หรือ ดิ้น  การสอนให้ เขารู้จักเรียนรู้ที่จะ สื่อสาร ควบคู่กับ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เป็น เทคนิค ที่ดี ที่จะสามารถทำให้ พัฒนาการ การสื่อสาร ของเขา ดีขึ้น เมื่อ หนูน้อย สามารถ สื่อสาร ได้ ก็จะ สามารถ บอกความต้องการ ของตัวเองได้ ลดอารมณ์ที่ หงุดหงิด ได้อย่างมาก นำไปสู่ เรียนภาษาอังกฤษอนุบาล ต่อไปได้ การเรียนรู้ที่นี่ ไม่เพียงแค่ การสอนภาษาอังกฤษ แต่เป็นการ ฝึกจาก ความเข้าใจ ในพัฒนาการของเด็ก ในวัยต่างๆ เพื่อกระตุ้น ให้ เกิด การเรียนรู้ อย่างเหมาะสม และ เกิด พัฒนาการ อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ วัย ทั้ง ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ การเรียน เพื่อ เข้าสังคม การเรียนรู้ เพื่อสื่อสารให้ ผู้อื่นเข้าใจ เติบโต ทั้งร่างกาย และ จิตใจ
วิดีโอ อธิบายรูปแบบการเรียน การสอนที่สนุกสนาน เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ได้ตั้งแต่เล็กเล็ก และความรู้สึกของ ผู้ปกครอง เด็กเด็ก ที่นี่

Call Now ButtonHotLine