เตรียมอนุบาลอินเตอร์ ให้บุตรหลาน เตรียมพร้อม สร้างความคุ้นเคย กับ ภาษาอังกฤษ

เตรียมอนุบาลอินเตอร์ ต้องมีความพร้อม ที่จะเข้าเรียน ส่วนมาก ปัญหา ที่จะพบ คือ หนูน้อย ไม่เข้าใจ การสื่อสาร ในรูปแบบ ภาษาอังกฤษ ทำให้ ดูเหมือน ไม่สามารถ ปฏิบัติ ตามคำสั่ง คุณครู หรือ ทำตามที่บอก ได้ ประกาศนีย์บัตร เพื่อ เตรียมอนุบาลอินเตอร์

เตรียมอนุบาลอินเตอร์ คือ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ให้ นักเรียน คุ้นเคย คุ้นชิน กับ ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง การออกเสียงแบบ เจ้าของภาษา ในรูปแบบ ของ เกม การละเล่น ดนตรี เพลง เมื่อเขา มีความสนุกสนาน การเรียนรู้ ก็จะตามมาเอง โดยปกติ ระบบสมอง ที่ซับซ้อน ของ มนุษย์ จะมีการ เรียนรู้ รับรู้ ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ที่ผ่าน เข้ามา ยิ่งในวัย อนุบาล ยิ่งมี การใคร่รู้ มากกว่า วัยอื่นอื่น ถ้าได้รับ การกระตุ้น อย่างถูกต้อง จะทำให้ ระบบการเรียนรู้ ของเขา เป็นไป อย่างมี ประสิทธภาพ เข้าใจ ได้อย่างรวดเร็ว

การฟังซ้ำ ซ้ำ ก่อนที่จะมี ถึงวัย พูดได้ จะเป็นการดี เพราะ เขาจะฟัง อย่างเดียว และ อธิบาย ด้วย ภาษากาย ประกอบ ว่าสิ่ง ที่คุณครู พูดเป็น ภาษาอังกฤษ นี้ หมายถึง อย่างไร โดยไม่ต้อง พูดเป็นภาษาไทย เด็กจะเรียนรู้ ได้ โดยไม่ยาก จนเค้าสามารถ สื่อสารออกมาได้ ด้วย ภาษากาย ด้วยการ พยักหน้า ส่ายหัว หรือ ทำท่าตาม หากว่า เขาอยู่ในวัยที่ พูดได้ เขาจะเปล่งเสียงออกมา ตามที่เข้าใจ ได้อย่าง ถูกต้อง เหมือนเจ้าของภาษา เตรียมอนุบาลอินเตอร์ คือ หลักสูตร ที่เหมาะสมมาก สำหรับ ผู้ปกครอง จะ นำบุตรหลาน เข้าเรียน โรงเรียน อินเตอร์ เพราะ หนูน้อย จะสามารถ เข้าใจ ภาษาอังกฤษ พื้นฐานได้ เมื่อเข้าโรงเรียน ก็สามารถ สื่อสาร กับ คุณครู เพื่อนต่างชาติ ได้อย่างง่ายดาย เพราะ เขาจะคุ้นเคย กับสิ่งแวดล้อม ที่มีการ พูดเฉพาะภาษาอังกฤษ เท่านั้น ที่่ สถาบัน ของ เรา อยู่แล้ว  นอกจาก นั้น การเข้ามาเรียน ที่เรา เมื่อจบ หลักสูตร จะได้รับ ประกาศนียบัตร ที่ได้ รับความยอมรับ จากทั่วโลก ว่า นักเรียน สามารถ สื่อสาร ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้ ไม่เพียงแค่ นักเรียนไทย เท่านั้น ที่มาเรียน บุตรหลาน ชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาหลัก ที่ติดตาม พ่อ แม่ มาทำงาน ในประเทศ ก็มีการ ส่ง บุตรหลาน มาเรียน ที่เรา เช่น ชาวโปแลนด์ ชาวเดนมาร์ค ชาวญี่ปุ่น ชาวจีน จึงทำให้ บรรยากาศ ในการเรียน เป็น บรรยากาศ แบบ นานาชาติ อย่างแท้จริง จะไม่ต่างอะไร เมื่อ ไป โรงเรียนอนุบาลอินเตอร์

ข้อดี ของ การ เตรียมอนุบาลอินเตอร์ กับ เรา

เรียนภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศ ที่สนุกสนาน สิ่งแวดล้อมแบบนานาชาติ

คุณครูผู้สอน ผ่านการ คัดเลือก และ รับรอง จาก สถาบัน Helen Doron ส่วนกลาง ว่ามีคุณสมับัติ พร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ และ มีความเข้าใจ ใน เด็กเด็ก

หลักสูตร การเรียน การสอน ที่นี่ เป็น หลักสูตร สากล เหมือน กัน 7 สาขา ในประเทศไทย 900 สาขา ทั่วโลก  36 ประเทศ 5 ทวีป ทั่วโลก

มีสื่อการเรียน รู้ หลากหลาย รู้แบบ เช่น เพลง หนังสือ application สถานีวิทยุของเรา โดยเฉพาะ สื่อการเรียนรู้ 3 มิติ  เหล่านี้ เป็น อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มี ลิขสิทธิ เฉพาะ ที่นี่ เท่านั้น ไม่มีวางจำหน่าย ที่ใด

เรียนจบหลักสูตร ได้รับ ประกาศนียบัตร หรือ letter to parents เป็นการ ประเมินผล จาก คุณครู ว่า นักเรียน มีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ สามารถ นำ ไป ประกอบ เป็น Profile ของ บุตรหลาน เพื่อ สมัคร เข้าเรียน ใน โรงเรียน อินเตอร์ หรือ เตรียมสอบ EP

Call Now ButtonHotLine