เตรียมสอบ EP แตกต่างจาก เตรียมสอบ เข้า โรงเรียน อินเตอร์ อย่างไร

เตรียมสอบ EP ในระดับ อนุบาล จะ เน้น การ สัมภาษณ์ นักเรียน และ ผู้ปกครอง และ มีทำ ข้อสอบ เชาวน์ ด้วย ขึ้นอยู่ แต่ละ สถาบัน เป็นผู้กำหนด เกณฑ์การสอบ ดังนั้น เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ที่ดี คือ การวางแผน ที่ดี

เตรียมสอบ EP  ในระดับ Grade 1 , Grade 12  (มัธยม 1 ) จะเน้น การข้อสอบ  ในวิชาที่หลากหลาย  เช่น  คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 50% เลยทีเดียว

ดังนั้นการที่จะสอบเข้าภาค EP ให้ได้นั้น ควรเตรียมตัวสอบโดย เน้นวิชาที่มีความสำคัญอันดับหนึ่ง คือวิชาภาษาอังกฤษ เพราะมีสัดส่วนในการสอบเข้าสูง และ เป็นภาษาหลักที่ ต้องแสดงออก ดังนั้นน้องๆ ควรจะมีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษให้ครบทุกทักษะ ทุกด้าน เพราะข้อสอบจะสอบวัดทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Grammar and Structure, Conversation, Listening, Reading และ Writing โดยเฉพะาอย่างยิ่ง การสนทนา ถามตอบ กับ ครูผู้สอน ที่เป็นต่างชาติ

หลักสูตร EP คือ การใช้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษา ในการ สื่อสาร แต่ เนื้อหา และ หลักสูตร ควบคุม โดยกระทรวงศึกษา เช่น เรียนประวัติศาสตร์ ไทย และ มีเรียน ภาษาไทย เหมาะสำหรับ นักเรียน ที่วางแผน เรียนในโรงเรียน หลักสูตรอินเตอร์

ส่วน หลักสูตร โรงเรียน Inter คือ การเรียน การสอน เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด และ ใช้ หลักสตูร ตามต่างประเทศ เรียน ประวัติโลก เป็นต้น เหมาะ สำหรับ การเรียน ต่อ ปริญาตรี ( undergraduate ) ในต่างประเทศ สามารถ เทียบต่อได้ เลย ใน ระดับมัธยม จะ เริ่มต้น จาก เกรด 6-12 หากมีการ ย้าย โรงเรียน ไป ต่างประเทศ จะได้สามารถ ย้ายได้ โดยไม่ยาก

เตรียมสอบเข้า EP  ที่ดีที่สุด ไม่ว่า จะเรียน ใน โรงเรียน หลักสูตร EP หรือ โรงเรียน inter จึงควร เริ่ม เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล ได้เลย เพราะ จะทำให้ น้องน้อง สามารถ เข้าใจ การสื่อสาร ในรูปแบบ ภาษาอังกฤษ ได้ เมื่อเข้าเรียน ก็สามารถ เข้าใจ เนื้อหาวิชาการ ต่าง เช่น คณิตศาสตร์ สังคม วิทยาศาสตร์ ที่เป็น ภาษาอังกฤษได้ ในทาง ตรงกันข้าม หากว่า ไม่มี พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ มาก่อน นักเรียน จะปรับตัวได้ ยากมาก เพราะ เนื้อหา วิชาการ ที่ยาก แล้ว ยังอยู่ใน รูปแบบ ภาษาอังกฤษ ที่มี ศัพท์ เฉพาะ อีก ทำให้ เพิ่ม ความยาก เป็น สองเท่า ปัญหา ที่เกิด ตามมา คือ เด็กไม่ อยากไป โรงเรียน สอบได้ คะแนนน้อย

หลายหลาก ปัญหา ของ นักเรียน ไทย ที่ เข้าเรียน โรงเรียน หรือ เตรียมสอบ EP หรือ โรงเรียน INTER

  1. ไม่สามารถ สื่อสาร กับ เพื่อนเพือน คุณครู ได้เท่าที่ต้องการ
  2. ไม่เข้าใจ ในสิ่ง ที่คุณครู สอน หรือ อธิบาย ในเนื้อหา วิชาเรียน
  3. พูดน้อยลง หรือ ไม่ยอมพูด ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ
  4. ไม่เป็นตัวของตัวเอง เมื่อ ต้องสนทนากับ คนต่างชาติ
  5. มีความเครียด เมื่อต้องสนทนากับ คุณครูต่างชาติ

เหล่านี้ สามารถแก้ปัญหา ด้วย การ ให้ เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม เช่นเดียวกับ การ ติวเข้าสาธิต ป1 ควรเริ่ม ได้ ทั้ง ระดับอนุบาล หรือ  เพื่อ ให้เขา เข้าใจการสื่อสาร ในรูปแบบ ภาษาอังกฤษ มากขึ้น จน สามารถ ใช้ ภาษาอังกฤษ ได้แบบ เด็ก สองภาษา จากนั้น ความมั่นใจ ในการพูด ภาษาอังกฤษ ก็จะกลับคืนมา เพราะ ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาที่ใช้ในการ สื่อสาร ไม่ใช้ การแสดงออก

การเรียนรู้ภาภาษาอังกฤษ ผ่านการเล่นเกม ร้อมเพลง เรียนวาดรูปสนททนากับ คุณครูต่างชาติ จะทำให้ เด็กเด็กมีความคุ้นเคย และ พัฒนาความสามารถทางภาษา อย่างเป็นธรรมชาติ คือ เค้าจะเลียนเสียงสิ่งที่เค้าได้ยิน มาเป็นความเข้าใจ ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องสอน ไม่ต้องเรียน

เตรียมสอบ EP  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประกาศยนียบัตร เตรียมอนุบาลอินเตอร์

Call Now ButtonHotLine