menu0menu1menu2menu3menu4menu5

เรียนภาษาอังกฤษ ในวัยเด็ก

การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ ตั้งแต่เกิด เป็นเรื่องธรรมชาติ

การเรียนภาษา ก็เช่นกัน เพราะ มนุษย์ จำเป็นต้อง มีการสื่อสาร ระหว่างกัน ไม่เว้น แม้กระทั่ง เด็กทารก การร้องไห้ การส่งเสียง ที่ไม่รู้เรื่อง การขยับ แขนขา  ล้วนแต่ เป็น การพยายามสื่อสาร ด้วยภาษากาย

ในช่วง 2-6 ปี แรก เรียนภาษาอังกฤษอนุบาล สมองส่วนการเรียนรู้ เรื่อง ภาษา การสื่อสาร จะ เจริญเติบโตเร็วมาก ไม่ว่า เด็กจะได้ ยินภาษาใด ก็ตาม ในช่วงอายุ ดังกล่าว สมอง จะเกิดการเรียนรู้ และ จดจำ ทำให้ มีความสามารถ ด้าน ภาษานั้น

ดังจะเห็นได้ จาก ตัวอย่าง ที่ เด็ก ที่โต ในประเทศที่สื่อสาร ด้วย ภาษาอังกฤษ จะ เติบโต มา ฟัง และ พูด ได้ โดย ไม่ต้อง สอน อย่าง อัตโนมัติ ส่วน ความสามารถ ด้านการ เขียน และ อ่าน เป็น ความสามารถ ที่ต้อง มีการเรียนรู้ อย่างเป็น ระบบ ตามกฏเกณฑ์ของ ภาษา นั้น

การเรียนภาษาอังกฤษ ในวัยเด็ก จึงสำคัญมาก ถ้า ผู้ปกครอง ต้องการ ให้ น้องน้อง พูด และ ฟัง ได้ เหมือน เจ้าของ ภาษา จำเป็น อย่างยิ่ง ที่จะต้อง สร้างให้ ภาษาอังกฤษ แทรก อยู่ ในชีวิตประจำวัน ของน้อง อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงอายุ ดังกล่าว

และ ใน วัยประถม 7-12 ให้ เริ่มเรียน รู้ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง การอ่าน และ เขียน เพียงเท่านี้ น้องจะได้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ติดตั้ง ไป อย่าง ครบทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

แม้กระทั่ง น้องที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ ในประเทศไทย พื้นฐานครอบครัว เป็นคนไทย คือ ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษ เป้นพื้นฐาน การเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จะทำให้ น้องคุ้นชิน และ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ได้ มากขึ้น ทำให้ ชั่วโมงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น อย่างไม่ต้อง สงสัย แน่นอน

ประกาศยนียบัตร เตรียมอนุบาลอินเตอร์

Bilingualism คือ อะไร

หลายคนรู้จัก คำว่า Bilingua ซึ่งหมายถึง สองภาษา

อาจจะหมายถึง การเรียน ใน โรงเรียน 2 ภาษา

หรือ ความสามารถ ในการพูด ได้ สองภาษา เช่น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

ภาษา คือ การสื่อสาร ที่มีความสำคัญมาก และ มักจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการเรียนรู้ ทุกอย่าง โลกที่เรา อยู่ ไม่ได้ กว้างใหญ่ เกินกว่าจะเดินทางไปทั่วได้

ดังนั้น การเรียน ภาษา เพื่อ ที่จะ สื่อสาร มีความสำคัญมาก หลายคน จะ เลือก เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ลูกตั้งแต่อนุบาล

หรือ มากไปกว่านั้น ต้องการ ให้ ลูก เป็น เด็กสองภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แน่นอนว่า ต้องมีระบบ การเรียน ที่แตกต่างจะ การเรียน ในแบบทั่วไป

Bilingualism คือ สังคม ที่เป็น ระบบ สองภาษา ตลอดเวลา หรือ ปะปน อยู่ใน ชีวิต ประจำวัน ของเด็ก ตลอดเวลา

เช่น เรียน ที่โรงเรียนนานาชาติ พูดภาษาอังกฤษ 6-8 ชั่วโมง กลับบ้าน พูดภาษาไทย 6-8 ชั่วโมงเช่นกัน การสื่อสาร ระหว่าง ภาษา ทั้งสอง มี ปริมาณ เท่าเทียมกัน เช่นนี้ จะทำให้ เป็นเด็ก สองภาษาได้ ในระยะเวลา รวดเร็ว

โดยช่วงแรก ของ การปรับตัว เด็ก สองภาษา จะนิ่งนิ่งเงียบ และ สื่อสาร น้อย เนื่องจาก มีความ สับสน เรื่องการ ใช้ภาษา หลังจากนั้น เมื่อ เค้า สามารถ ปรับตัวได้ เค้าจะ สื่อสาร ในระบบสองภาษาได้อย่าง คล่องแคล่ว โดยไม่ต้องแปล ความหมาย ของ ภาษานั้น แต่ เข้าใจ ได้ทันที

นี่คือ เหตุผล ว่าทำไม เด็ก ที่เรียน โรงเรียนนานาชาติ ในระดับ อนุบาล ยังคง ต้อง มา เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล ที่ HelenDoron Thailand โดยเฉพาะ เด็กนักเรียน ที่ครอบครัว เป็น คนไทย เพื่อต้องการ ทำให้ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ เท่าเท่า กับ ภาษาไทย นั้นเอง

 

HotLine