เรียนภาษาอังกฤษ ในวัยเด็ก

เรียนภาษาอังกฤษ ในวัยเด็ก ได้ผลดี อย่างไร

การเรียนภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้ ตั้งแต่เกิด เป็นเรื่องธรรมชาติ

เนื่องด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน และมีมาตั้งแต่เกิด ภาษาและการสื่อสาร คือ ทักษะอย่างหนึ่ง ที่เป็นทักษะสำคัญใรการ ดำรงค์ชีวิต ทารกที่แรกเกิด ก็มีทักษะเช่นนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด เมื่อ แรกเกิด เค้าจะร้องไห้ เมื่อหิว หรือ ไม่สบายตัว เจ็บป่วย ล้วนแต่เป็น วิธีการพยายามในการ สื่อสารกับบุคคลอื่น เพื่อให้ รู้ถึงความต้องการ หรือ ต้องการความเอาใจใส่

การเรียนภาษา ก็เช่นกัน เพราะ มนุษย์ จำเป็นต้อง มีการสื่อสาร ระหว่างกัน ไม่เว้น แม้กระทั่ง เด็กทารก การร้องไห้ การส่งเสียง ที่ไม่รู้เรื่อง การขยับ แขนขา  ล้วนแต่ เป็น การพยายามสื่อสาร ด้วยภาษากาย

ทำให้ ในช่วง 2-6 ปี แรก เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล สมองส่วนการเรียนรู้ เรื่อง ภาษา การสื่อสาร จะ เจริญเติบโตเร็วมาก เพราะธรรมาชาติของมนุษย์ต้องมีการ สื่อสาร ดังนั้น ไม่ว่า เด็กจะได้ ยินภาษาใด ก็ตาม ในช่วงอายุ ดังกล่าว สมอง จะเกิดการเรียนรู้ และ จดจำ ทำให้ มีความสามารถ ด้าน ภาษานั้น

ดังจะเห็นได้ จาก ตัวอย่าง ที่ เด็ก ที่โต ในประเทศที่สื่อสาร ด้วย ภาษาอังกฤษ จะ เติบโต มา ฟัง และ พูด ได้ โดย ไม่ต้อง สอน อย่าง อัตโนมัติ ส่วน ความสามารถ ด้านการ เขียน และ อ่าน เป็น ความสามารถ ที่ต้อง มีการเรียนรู้ อย่างเป็น ระบบ ตามกฏเกณฑ์ของ ภาษา นั้น

การเรียนภาษาอังกฤษ ในวัยเด็ก จึงสำคัญมาก ถ้า ผู้ปกครอง ต้องการ ให้ น้องน้อง พูด และ ฟัง ได้ เหมือน เจ้าของ ภาษา จำเป็น อย่างยิ่ง ที่จะต้อง สร้างให้ ภาษาอังกฤษ แทรก อยู่ ในชีวิตประจำวัน ของน้อง อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงอายุ ดังกล่าว

และ ใน วัยประถม 7-12 ให้ เริ่มเรียน รู้ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เรื่อง การอ่าน และ เขียน เพียงเท่านี้ น้องจะได้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ติดตั้ง ไป อย่าง ครบทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน

แม้กระทั่ง น้องที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ ในประเทศไทย พื้นฐานครอบครัว เป็นคนไทย คือ ไม่ได้ใช้ ภาษาอังกฤษ เป้นพื้นฐาน การเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จะทำให้ น้องคุ้นชิน และ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ได้ มากขึ้น ทำให้ ชั่วโมงการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น อย่างไม่ต้อง สงสัย แน่นอน

ประกาศยนียบัตร เตรียมอนุบาลอินเตอร์ เรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล สนุกสนาน พร้อมเป็นเด็กสองภาษา แบบธรรมชาติ

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล ในระดับ วัย 2-6 ปี เป็นการเรียน เพื่อการสื่อสาร  เพื่อให้ รู้ การสื่อสาร ด้วย ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง และ เป็นธรรมชาติ

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล ในช่วงอายุ 2-6 ปี เป็นช่วงวัย เป็นช่วงที่ดีที่สุด เพราะ ที่สมองส่วนรับรู้ เรื่องภาษา เจริญเติบโต และพัฒนาสูงสุด ดังนั้นจึงเป็นช่วงสำคัญ ของการเรียนรู้ เรื่อง ภาษา ทำให้ เด็กซึมซับ รับรู้ และ จดจำ สามารถนำไปใช้สื่อสาร ได้อย่างธรรมชาติ ไปตลอด

เรียนรู้ภาษา ในรูปแบบของการ สื่อสาร ให้เป็นภาษาแม่ คือ เรียนรู้จากสิ่งที่ได้ยิน และ ได้เห็น การฝึกเอามาใช้สื่อสาร จากบุคคลจริงจริง ในสถานะการจริง ในห้องเรียน ที่มีการ เล่นเกม ร้องเพลง  จาก คุณครูที่ผ่านการ ทดสอบ แล้วว่า ใช้ภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง พูดคุย ให้เหมือน การใช้ ชีวิต ประจำวัน มากขึ้นทุกวัน การเรียนภาษาอังกฤษ จะเป็น การรู้ทักษะการใช้ชีวิต ผา่นภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล โดยใช้ สื่อการสอน ในรูปแบบ ของ เพลง ดนตรี เกม นิทาน ของเล่น เป็นการกระตุ้น การเรียนรู้ เพื่อให้ เกิด ความชอบในการเรียน ก่อให้เกิด ความเข้าใจ และ เรียนรู้ได้ อย่างรวดเร็ว

โดยที่ เด็ก ในวัยนี้ จะ เรียนรู้ได้ ว่า ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาในการสื่อสาร ไม่ใช่การแสดงออก  เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ตั้งวัยเยาว์ ทำให้ สื่อสาร แบบอัตโนมัติ เหมือน ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาแม่ ส่งเสริม ให้ เป็น เด็กสองภาษา คือ สามารถตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อ มีการสื่อสาร แบบ ภาษาอังกฤษ หรือ สือสาร เป็น ภาษาไทย เมื่อ มี การสื่อสาร เป็น ภาษาไทย ได้ อย่างคล่องแคล่ว พร้อมเข้าสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ

ลูกไม่ยอมพูด ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไร ดี  ปัญหา ที่พบบ่อย สำหรับ ผู้ปกครอง หลายคน ประสบ

สาเหตุ อาจจะเป็นเพราะ บุตรหลาน ของท่าน ไม่คุ้นชิน กับ ภาษาอังกฤษ ไม่มั่นใจ ว่าจะพูดได้ ถูกต้อง หรือ ไม่กล้าแสดงออก  ทุกสาเหตุ เหล่านี้ สามารถ แก้ไข ได้โดย ปลูกฝัง การเรียนรู้ การได้ฟัง ได้ยิน ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง บ่อยบ่อย จาก เจ้าของภาษา โดยตรง จาก เพลง เทป หรือ นิทาน จนคุ้นชิน ทำให้ เขาสามารถ สื่อสาร ได้ ในที่สุด เพราะความมั่นใจ ของเขาเอง โดยไม่จำเป็น ต้องบังคับ หรือ ฝืนใจ เพราะ  ภาษาอังกฤษ คือ การ สื่อสาร ไม่ใช่ การแสดงออก

ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ จำเป็นหรือไม่ต้องที่ต้อง เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

ควรจะต้อง เรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม โดยเฉพาะ น้องน้อง ที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ แล้ว อยู่ใน ครอบครัวที่พูดภาษาไทย

อาจจะเป็น ปัญหาเรื่อง การปรับตัว หรือ การสือสาร ในเบื้องต้น เรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม เป็น การเพิ่มช่วงเวลา ในการพูดภาษาอังกฤษได้ ดีขึ้น ทำให้ โดยต้องใช้ระยะเวลา ในการ ปรับตัว หรือ เรียนภาษาเพิ่มเติม

เพื่อให้ ระยะเวลาใน การปรับตัว สั้นลง เพิ่มช่วงเวลา ในยบรรยากาศที่เป็น ภาษาอังกฤษ ให้มากขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาล จะได้ เรียนรู้ จาก คุณครู ที่มีความเข้าใจ ในภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง เพราะ คุณครูทุกท่าน จะมาสอนได้ ที่นี่ ต้องผ่าน การฝึกอบรม และ ได้รับ การรับรอง จาก สถาบัน HELEN DORON  ว่ามีคุณสมบัติพร้อม ที่จะสอนได้ จากนั้น จึงจะ สามารถ สอนได้ และ สามารถสอน ที่ Helen Doron English ที่ไหน ก็ได้ ใน โลก ที่มี มากกว่า 900 สาขา ใน 36 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก ในมาตรฐานและหลักสูตร เดียวกัน เป็นครั้งแรก ในประเทศไทย ที่มีการเรียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่มากว่าการเรียน แบบทั่วไป แต่เป็น การเรียน ในหลักสูตรเฉพาะ ที่มีการ พิสูจน์ มากแล้ว ว่าได้ ผล ทำให้ เด็กเด็ก ที่นี่ สามารถ เตรียมอนุบาลอินเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มี ปัญหา เรื่อง การสื่อสาร หรือ การเข้าสังคม
เชิญชมวิดีโอ เพิ่มเติม การเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ อนุบาล แบบ Helen Doron

สื่อการเรียน ที่เปิดกว้างให้ ผู้ปกครอง ที่ต้องการ เปิดให้ ลูก หลาน เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่หลากหลาย เพื่อให้ น้องน้อง สนุกไปกับ ดนตรี และ เกมความรู้ต่างๆ
เรียนภาษาอังกฤษ อนุบาลผ่าน สื่อออนไลน์

Call Now ButtonHotLine